Време е някой да понесе отговорността за загубените за пловдивчани милиони! Това заяви общинският съветник от групата на БСП в Пловдив инж. Йопдан Василев. Ето неговото мнение:
Темата свързана с Транспортния проект на гр. Пловдив и по-конкретно в частта с електронното таксуване в автобусите от градския транспорт на Пловдив е във фокуса на пловдивчани още с формалното приключване на изграждането по договора с фирмата „Индра системас“ на стойност почти 20 млн. лв. Днес от медиите научаваме, че най- накрая Кметът на Пловдив – Здравко Димитров призна този проект за провален. Това провокира и моето питане, което внесох в Общински съвет днес.
Ще припомня хронологично събитията, които още в далечната 2016г. вещаеха днешния развой на събитията.
Според договора, публикуван на сайта на Общината, проектът трябваше да е изпълнен до 10 февруари 2016г. Община Пловдив към 31 декември 2015г. се е съгласила, че електронната система работи и функционира на 100 %. Това е видно от извършените плащания. Последната фактура от „ИНДРА СИСТЕМАС” е от 17 декември 2015г.
За да се стигне до окончателно плащане по тази фактура, означава, че най-малкото е имало приемо-предавателна комисия от Общината, която е потвърдила, че всичко е приключено и проектът трябва да работи пълноценно.
От този момент нататък, Община Пловдив загуби правото си да изисква компенсации, които са описани в клаузите по договора за неизпълнение, за забава и т.н. От този момент общината можеше единствено да предяви своите претенции според хипотезата за гаранционно обслужване, заложено в чл.39 от договора, съгласно който изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка повреди, дефекти или неизправности, изникнали в гаранционния срок, считано от уведомление по чл. 38 , ал. 4 от настоящия договор.
Стъпките, предприети в рамките на последната година от новия кметски екип, явно не доведоха до желания ефект и днешните действия по задържане на гаранцията за изпълнение на договора и потърсената неустойка, едва ли ще покрият и 10 % от загубените 20 000 000 лв.
В моето Питане попитах г-н Димитров какви искания, по дати, за гаранционен ремонт по системата са отправени към изпълнителя за периода от 10 февруари 2016 г. до 10 февруари 2021 г., който представлява гаранционния срок по договора и в какъв срок са отстранени дефектите по тях.
Важно е да се знае и кои са служителите на Община Пловдив, подписали приемо-предавателния протокол от декември 2015г. между Община Пловдив и „Индра Системас“ по този проект, с който е прието изпълнението и въвеждане в експлоатация на системата. Поисках копие на самия протокол или публичен интернет адрес, на който е видна тази информация.
Очаквам Кмета да ми отговори на въпроса дали вероятност от последващи искове или финансови санкции, които да понесе Община Пловдив и какви са те според него.
И не на последно място – г-н Димитров в предизборната си програма гръмко заяви, че ще направи пълна ревизия на предходното управление. Ето защо държа да отговори дали ще потърси отговорност на всички виновни за провала на този договор лица, като подписалия договора, приелите изпълнението му и отговарящи за работата на системата, или отново пловдивчани ще бъдат излъгани…