Кметът  Здравко Димитров свиква консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на община Пловдив за изборите за народни представители  на 4 април. Те ще се проведат на 22.02.2021 г. (понеделник) от 16.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж. На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

 

1.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

-          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

-          имената и ЕГН на предложените лица;

-          длъжността в комисията, за която се предлагат;

-          образование, специалност на предложеното лице;

-          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14 януари 2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

 

 

Пълният текст на поканата можете да видите в раздел „Избори НС 2021“ или на следния линк - https://www.plovdiv.bg/announcements/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-04-04-2021/