Общинските съветници в Пловдив ще  гласуват днес  измененията на две общински наредби – за реда за наемане на паркоместа пред жилищните сгради и за намаляване таксите за таскиметрова дейност. За тези точки  остана време да бъдат разгледани на сесията на местния парламент преди седмица, затова са в днешния дневен ред на съветниците.

Обновената наредба за паркоместата в Пловдив предвижда те да се разпределят с конкурс с явно наддаване и такса не по - ниска от 20 лева на месец, а не както досега чрез жребий между кандидатите. Изменението в наредбата предвижда още желаещите участници за паркомястото да се оценяват от комисия, сформирана със заповед на кмета на съответния район. На едно жилище ще се полага едно паркомясто и то ще се ползва за срок до 5 години .До изменението на регламента  се стигна след като по жалба на бившия кмет на града Славчо Атанасов Върховният административен съд отмени действащата процедура.

Според измеменията в наредбата за извършване на таксиметрова дейност в Пловдив  превозвачите да плащат такса от 80 лева, вместо досегашните 100 лева. За промяна в обстоятелствата на удостоверенията за регистрация ще се плащат 50 лева, а за промяна в списъците на водачите и автомобилите таксата ще е 5 лева за всеки водач или автомобил. Издаването на дубликат на регистрационно удостоверение за таксиметров превоз ще струва 20 лева. Предвижда се разликата между разходите и размерите на таксите да се поеме от бюджета на община Пловдив.