Общинските съветници приеха на днешната си сесия промените в наредбите за паркоместата пред жилищните блокове и таксиметровите превози. Това стана с голямо мнозинство и без дебати.
Преди да бъде гласуван дневния ред на Обс общинският съветник от БСП Йордан Василев отправи питане за системата за електронно таксуване в Пловдив. Той поиска да бъде оповестено какви искания за гаранционен ремонт е отправила общината за периода от 2016-та до 2021 година. Попита още кои са служителите на община Пловдив, подписали приемо-предавателния протокол за въвеждане на системата. Да бъде предоставен самият протокол, както и интернет адрес, на който той да бъде намерен, поиска още общинският съветник от БСП. Настоявам за писмен и устен отговор на следващата сесия, заяви Йордан Василев.
Заместник-председателят на Общинския съвет от БСП Атанас Иванов прочете декларация от името на групата, в която се възразява срещу  предложението Денят за почит към жертвите на комунизма 1 февруари да бъда включен в Културния календар на община Пловдив, както предлагат от Демократична България.
Общинският съвет  прие с мнозинство и отчета на пловдивския омбудсман Борислав Стаматов за работата му през 2020-та година.