Пловдив привлича 220 000 лв. за реализацията на екологични проекти, които се финансират от МОСВ в рамките на националната кампания за “Чиста околна среда 2021” на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).  

26 пловдивски училища и детски градини са спечелили проекти в категорията до 5 000 лв. Най-много училища - 10 на брой ще се финансират в Община Пловдив, следвана от Столична община с 9 училища и Перник със 7, става ясно от протокола с класираните проекти. Със средствата училищата ще осигурят ново спортно оборудване, ще изградят класни стаи на открито, ще направят ново озеленяване и ще се възстановят стари зелени площи. В градините ще се създадат занимални на открито, екокътове и биоградини, ще се монтират нови съоръжения за игри, динамични екопътеки и др.

Районните кметства също се включват силно в кампанията и печелят общо 9 проекта на стойност по 10 000 лв.  Проектите предвиждат облагородяване и възстановяне на стари детски площадки и паметници, изграждане на екокътове, зони за отдих, спортни и детски площадки, фитнеси на открито, паркове, алеи за домашни любимци и др.

Ето и пълния списък на спечелилите проекти в Пловдив:

До 10 000 лв.

1. Район „Тракия“ - Детски кът за игра до бл. 126.

2. Район „Източен“  - реконструкция на настилка под спортно съоръжение на открито в кв. „Първа Каменица“

3. Район „Източен“  - изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 годишна възраст и ремонт на съществуващо съоръжение в кв. „Гладно поле“

4. Район „Източен“  - изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 годишна възраст и ремонт на съществуващо съоръжение в УПИ V, кв. „Гладно поле“

5. Район „Източен“  - възстановяване, озеленяване и облагородяване на зона за отдих в УПИ I, кв. „Втора Каменица“

6. Район „Източен“  - изграждане на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 до 3 годишна възраст в кв. „Дружба“

7. Район „Централен“ - частично благоустрояване с обособяване на детска площадка в УПИ I - комплексно застрояване, кв. 467 по плана на Трета градска част, ул. „Капитан Райчо“ № 79-89

8. Район „Централен“ - частично благоустрояване с обособяване на детска площадка в УПИ I-комплексно застрояване, кв. 466 по плана на Трета градска част, ул. „Иларион Макариополски“  № 26-28

9. Район „Западен“ - реновиране и обзавеждане на площадка за домашни любимци и облагородяване в ПИ с ИД с 56784.511.730, кв. „Христо Смирненски“

до 5 000 лв.

1. СУ "Свети Седмочисленици" – проект Биоферма „Помогни ми да го направя сам“

2. ОДК – Пловдив –  проект „Екокът в нашия двор“.

3. СУ за деца с увреден слух  "Проф. д-р Стоян Белинов" – проект „Моята детска планета“

4. СУ "Цар Симеон Велики" – проект „Екосвят“

5. СУ "Пейо Кр. Яворов" – създаване на зона на екология и спорт

6. ЕГ  "Иван Вазов" – проект „Обичам природата - и аз участвам“

7. ОУ  "Панайот Волов" - проект „Обичам природата - и аз участвам“.
8. СУ  "Черноризец Храбър" – проект „Творим и учим в чиста околна среда“

9. СУ "Св. Константин - Кирил Философ" -  зелена класна стая

10. СУ  "Димитър Матевски" – проект „Сред природата учи, здрав бъди“

11. ДГ  "Бреза" - допълване кътове за игра в двора с нови дървени и безопасни съоръжения - детско съоръжения тип влакче, две  беседки, комбинирано табло за футбол и баскетбол.

12. Район „Тракия“ - ДГ "Десислава" - изграждане на екоинтерактивна площадка в двора градината

13. Район „Северен“ – ДГ "Славей" - спорт сред природата

14. ДГ "Мирослава" – проект „Обичам природата и аз участвам“.

15. Район „Източен“ - ДГ "Маргаритка" -  екокът

16. ДГ „Зорница" – проект „Заедно за усмивката на природата“

17. Район „Тракия“ - ДГ "Таня Савичева" - динамична екопътека.

18. Район „Централен“ - ДГ "Каменица" -  изграждане на аквариум „Воден свят“

19. ДГ  "Майчина грижа" – изграждане на екоплощадка с лаборатория на открито

20. ДГ "Боряна" – проект „Лековити растения - екокът с билки“

21. Район „Централен“ - ДГ  "Снежанка" -  изграждане на живи кътове в детската градина - съвременен методи на неформално образование по биология и екология, чрез активно участие в грижите за животни и растения

22. ДГ "Незабравка" – проект „Обичам природата - и аз участвам“

23. Район „Южен“ - ДГ  "Здравец" -  екозанимални под открито небе

24. Район „Тракия“ – ДГ „Кремена" – изграждане на  екокът.

25. ДГ „Радост" - изграждане на екозанималня край брезата.

26. ДЯ № 30 "Приказен свят" -  благоустрояване на съществуваща
детска площадка