Учениците от общините Пловдив, Асеновград, Сопот и „Марица“ минават изцяло на дистанционно  обучение от утре. Това  съобщиха от Регионалното управление на образованието. Издадена е заповед на РЗИ, с която  се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата. Причината е  достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН.

Мерките се прилагат до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната.