Четирима ученици и двама служители от непедагогическия персонал са положителни за COVID след днешните тестове, направени при връщането на децата от 1 до 4 клас на присъствено обучение в Пловдивска област. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието.  Заразените ще бъдат подложени на лечение, а контактните с тях ще бъдат поставени под карантина.

От общо 23115 ученици, разпределени в 1166 паралелки от 1 до 4 клас в училищата на област Пловдив, са тествани 11 355  от 739 паралелки на 120 учебни заведения на областта. Изследвани са  823 педагогически специалисти и 448 души – непедагогически персонал, съобщиха от РУО.

В тестването на учениците от 1 до 4 клас в 120 училища са участвали 907 родители, 19 медиатори, 14 студенти и 123 медицински специалисти. Не проведено  тестване в 33 училища с ученици в 1-4 клас, поради недостигнати 50% декларации за съгласие от родителите в паралелките в начален етап. В 48 училища от областта в изследването  са участвали ученици от всички паралелки в начален етап, в тези 48 училища присъственото обучение е възстановено за 100% от паралелките в начален етап.