Д-р Анна Карафилоска е лекар в отделението по кардиология в болница „Медлайн“ в Пловдив. Завършва „Медицина“ във Варна, след дипломирането си работи като кардиолог в Казанлък, от май 2017 г. практикува в болница „Медлайн“ в Пловдив.
Има сертификати от изкарани курсове по ехограхия в София, както и участия в редица конгреси, конференции, симпозиуми.

- Д-р Карафилоска, често срещан проблем ли е високото кръвно при бременните жени?
- Едно от най-честите усложнения по време на бременността е артериалната хипертония. Тя засяга 5-10 % от бременните в световен мащаб.  Високото кръвно остава една от главните причини за майчина, фетална и неонатална болестност и смъртност. Възможните усложнения при майката са отлепване на плацентата, мозъчен инсулт, засягане функците на множество органи, ДИК-синдром. Плодът е застрашен от забавяне на растежа, преждевременно раждане и вътреутробна смърт.

- Как се измерва кръвното налягане при бременни?
- Измерването трябва да е два последователни пъти, през най-малко 15 минути. Жената трябва да е седнала, или в ляво странично положение, ако манипулацията се прави по време на раждането, маншетът  да е с подходящ размер и да се постави на нивото на сърцето. Живачните сфингоманометри са “златен стандарт” за измерване на кръвното налягане по време на бременност. Счита се, че автоматичните устройства измерват по-ниски от реалните стойности на кръвното при бъдещи майки.
За хипертония при бременни се счита, когато в лекарски кабинет са измерени  неколкократно стойности на  систолното налягане ≧140 mmHg и диастолно ≧90 mmHg. За умерена хипертония се смята повишено артериално налягане до 140-159/90-109 mmHg, а за тежка- стойности ≧160/110 mmHg.
Промените в начина на живот имат ограничена роля при хипертонията на бременността. Жените трябва да продължат да се движат и да правят редовни упражнения. Бременните със затлъстяване( BMI ≧30 kg/㎡ при първа консултация) не трябва да наддават на тегло с повече от 6.8 кг до края на бременността.

- Какви скринингови изследвания са необходими по време на бременност?
- При всяка бременна трябва да се изследват пълна кръвна картина /ПКК/, урина, чернодробни ензими, серумен креатинин, урея. При всички жени се търси протеинурия в ранните стадии на бременността за откриване на съществуващо бъбречно заболяване, а в късните - като скрининг за прееклампсия. При наличие на протеинурия 1+ са необходими допълнителние изследвания. Понякога се налага събиране на 24-часова урина и стриктно проследяване на бременната.
Като допълнение към основните лабораторни тестове могат да бъдат извършени ултразвуково изследване на бъбреци, както и други специфични проби за изключване на феохромоцитом при бременни с хипертония.
След 20 гестационна седмица се провежда доплерово изследване на маточните артерии за откриване повишения риск от хипертония на бременността, прееклампсия и забавено вътреутробно развитие на плода.

- Каква е превенцията на артериалната хипертония и прееклампсията?
- Жените с висок и умерен риск от развитие на прееклампсия трябва да се посъветват да приемат 100-150 mg Aspirin дневно от 12-та до 36-37 гестационна седмица.

- Кои жени са с висок риск от прееклампсия?
-  Високо рискови са следните случаи: При жени с високо кръвно, регистрирано при предходни бременности, бременни с хронично бъбречно заболяване, жени с автоимунно заболяване като системен лупус еритематозус, антифосфолипиден синдром, Захарен диабет тип I и II, Хронична артериална хипертония

- Кои жени са с умерен риск от прееклампсия?
- Умерен риск от прееклампсия се смята съществуването на повече от един от следните рискови фактора: Първа бременност, възраст на майката над 40 години, интервал между две бременности повече от  10 години, индекс на телесна маса ВMI ≧ 35 kg/㎡ или наднормено тегло, фамилна обремененост за прееклампсия, многоплодна бременност.
При жени с нисък прием на калций в диетата се препоръчва получване на 1,5-2 g/ ден като профилактика на прееклампсията.
Витамин C и E не понижават риска от прееклампсия. Те се свързват с по-ниското тегло на новороденото< 2,5 кг и възникването на неблагоприятни перинатални събития.

- Какво е лечението на артериалната хипертония по време на бременността?
- Лечението на артериалната хипертония зависи от стойностите на кръвното налягане, гестационната възраст на плода и съществуващите майчини и фетални рискови фактори.
Повечето жени с хипертония по време на бременността и нормална бъбречна функция имат стойности на кръвното налягане 140-159/90-109 mmHg. Те са с нисък риск от възникване на сърдечно-съдови усложнения. При тях е възможно спиране на антихипертензивната терапия поради физиологичното спадане на кръвното налягане през първата половина на бременността.

- Какви медикаменти се прилагат за лечение на артериалната хипертония по бреме на бременността?
- Лечението на хипертонията трябва да редуцира майчиния риск, но и да бъде безопасно за плода.
Кърменето не води до повишаване на кръвното налягане при майката, всички антихипертензивни медикаменти се излъчват в кърмата. Затова решението дали да бъде спряно се взема след консултация със специалист.

- Какво е проследяване на жените след раждането?
- Жените, които развиват артериална хипертония по време на първа бременност, са с висок риск от повишаване на кръвното налягане при следваща бременност.
Бременните с високо кръвно и прееклампсия са с по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания - артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, както и мозъчно-съдова болест в напреднала възраст. Препоръчва се тези жени всяка година да посещават лекар за проследяване на кръвното налягане и метаболитните фактори.