Пътуващите българи през лятото на тази година са по-малко, в сравнение със същия период на миналата. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), информира Economic.bg. Туристическите месеци юли, август и септември бележат спад от 5.5% на броя пътували българи, спрямо третото тримесечие на 2017 г.

1.9 млн. българи са пътували през този период. Само в страната са пътували 79.8%, в чужбина – 14.8%, а в страната и чужбина са пътували 5.4%. Спад бележат пътувалите само в страната спрямо 2017 г. – с 8.3% по-малко, само в чужбина с 3.1% по-малко. Единственият ръст е при пътуващите избрали и България и чужбина – те са с 56.8% повече.

Най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 844.6 хил., или 44.9% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече години - 84.4% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 18.0% от пътувалите в съответната възрастова група.По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.5%), така и в чужбина (78.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

По данни на НСИ средният разход при пътуване с лична цел на лице над 15 г. е 396.52 лв. в страната и 642.28 лв. в чужбина.