Мащабни ремонти предвиждат градските власти в Кричим. Започва реализация на проект за рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на общината. Проектът обхваща осем улици и част от един от най-големите булеварди в града ни, съобщи кметът Атанас Калчев. Нова настилка ще бъде поставена на улиците „Въча”, „Стоян Гънин”, „Тодор Каблешков”, „Mитко Палаузов”, „Георги Кирков”, „Антонивановци” (в участъка между кръстовищата с бул. „Родопи” и ул. „Калето”), „Спартак” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. „Г. Кирков”), „Венера” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. „Витоша”) и на бул. „Цар Иван Асен ll” (в участъка между ул. „Чайка” и ул. „Спартак”).

Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Вече са минали всички процедури по Закона за обществените поръчки и са избрани изпълнители, така че се очаква ремонтите да стартират още в първите дни на 2019 година.