Всички свързваме месец юли с лятната ваканция, с безгрижие и забавления. За община Пловдив обаче това си и е нормален работен месец. Огромната общинска машина работи и съответно събира приходи и извършва разходи. Анализът на паричните потоци в този месец е показателен за тенденциите през тази бюджетна година. Данните за всички парични потоци са официални и се намират на сайта на общината, така че не става дума за надничане в „кухнята” на общината.

Ще започнем с приходите. Собствените приходи са се увеличили с 8 млн.лв., от които 4 млн.лв. данъчни и 4 млн.лв. неданъчни. В приетия от Общинския съвет бюджет за 2019 год. са планирани общо 158 млн.лв. или средно месечно 13 млн.лв. Веднага се вижда, че само в този месец имаме отрицателна разлика от 5 млн.лв. Общата сума, достигната за първите седем месеца, е 89 млн.лв. и е много далече от планираните суми. Държавните трансфери са 11 млн.лв. за месеца и 98 млн.лв. до момента, което показва че държавата си изпълнява обещанията. Във всички големи общини собствените приходи са по-големи от държавните трансфери, само в Пловдив е обратното. Общо приходите за месеца са 19 млн.лв., а при 354 млн.лв. бюджет трябва да бъдат средно месечно – 29,5 млн.лв.

Какво става с разходите? Общо разходите за месец юли са 32 млн.лв. или с 13 млн.лв. повече от приходите. Откъде идват допълнителните парични потоци, които са позволили на общината да харчи повече от това, което е спечелила. От наличностите в сметките – в края на юни в сметките на общината е имало 31 млн.лв., а в края на месец юли – 19 млн.лв. Ако се вгледаме по добре в тези сметки се вижда, че голямата сума – 16 млн.лв. е в държавно делегираните дейности и са захранени от държавните трансфери. В местните дейности на общината се намират само 3 млн.лв., което е абсолютното дъно, под което вече няма нищо. Всички буфери от предишни години са изчерпани, а до края на годината има още 5 месеца.

Как се разпределят разходите? За възнаграждения на персонала са разходвани 15 млн.лв. или почти 50%. За издръжката 7 млн.лв. , за капиталови разходи – 9 млн.лв. , и за субсидии – 1 млн.лв. Характерно за месеца е, че за първите шест месеца капиталовите разходи са общо -14 млн.лв., а само за месец юли - 9 млн.лв. Общата сума е достигнала 23 млн.лв., но годишната капиталова програма е 63 млн.лв. След като в сметките на общината няма нищо, а собствените приходи се изпълняват на 70%, повече капиталови разходи до края на годината едва ли ще има. Дано се осигуряват достатъчни парични потоци за заплати, издръжка и субсидии за да не спре да функционира цялата общинска машина.

Следват пет трудни месеца. Как ще се заплаща на фирмите, сключили договори с общината за текущи и основни ремонти, както и за новите обекти, не е ясно. За нови договори изобщо не може и да се мисли, така че всички приказки за нови проекти са илюзия. Остават само два възможни източника на допълнителни парични потоци – нови кредити и финансова помощ от държавата. Ще се смили ли финансовото министерство на ситуацията в Пловдив и кога? Това е въпросът.

 Инж. Александър Константинов, бивш заместник-кмет на Пловдив