Оркестровият диригент Врам Чифчиян е в листата на общинските съветници на „БСП за България с префернция № 144. Музикален Пловдив го знае като административен директор и художествен ръководител НА Пловдивската филхармония от 1993 до 1995 г. След това повече от 20 години работи в Италия като главен диригент на различни оркестри и като преподавател по оркестрово дирижиране в Държавната консерватория в Модена. Автор е на учебника "Въведение в оркестровото дирижиране".


Всеобща е деградация на професионалното музикално изкуство в по време на управлението на ГЕРБ – е мнението на изтъкнатия оркестров диригент. Той твърди, че е изтрит с десетилетия граден международен авторитет на музикалните ни институции, ръководени от именитите К. Илиев, Д. Петков, Р. Райчев, Д. Манолов, акад. В. Казанджиев и др.
Врам  Чифчиян не може да се примири с цялостната подмяна на критериите и възпитателния характер на оперно – симфоничното изкуство. Превръщането му в търговско дружество с единствена цел - неясен по съдържание финансов резултат, игнориращ изцяло художествените критерии, не му дава покой.
Ето защо диригентът открива реални възможни в управленска платформа на „БСП за България” под наслова "Да възвърнем достойнството на българската оперно-симфонична професионална музикална култура в нейната цялост – институция и изпълнители".
Неговата лична кауза, заставайки зад програмата „Пловдив на хората”, е Пловдивската опера да се преобразува във Фондация „Оперно-Симфонично общество". По подобие на съществуващата в Европа фондационна база, а не на измислените „делегирани бюджети”. Тъй като личният житейски мотив на Врам  Чифчиян е "Вярвай винаги в успеха", диригентът е убеден, че „Пловдив на хората” ще е има успех.