От публикувани в медиите данни от доклад на Комисията в район „Източен“, която бе сформирана за обследване на жилищните блокове, находящи се на ул. „Сокол“ и ул. „Батак“, става ясно, че са необходими 1,287 млн. лв. за отводняване на 22 входа, което означава „скромните“ 58 500 лв. на вход, при положение, че в годините живущи в тези блокове са заплащали не повече от 700 лв., в които са включени източване на водата и ВиК материали за подмяна на тръби. Това заяви във Фейсбук общинският съветник от групата на БСП Инж. Йордан Василев.

Той  добави още:
Фактите, на които наблегнах и в предното ми питане по същата тема, работната група, начело с г-н Иван Стоянов, ги потвърждава – огромните водни загуби на местната ВиК мрежа, бездействието на Община Пловдив като стопанин на тези общински жилища, както и нещо изключително важно – за да се пристъпи към окончателно решаване на проблема с канализацията в квартала, първо ще трябва да се съборят немалко незаконни къщи, които са влезли в сервитута на уличната и подземната комуникация.
Още един път заявявам и съм убеден в думите си, че проблемът със състоянието на въпросните блокове, със саниране и освежаване няма да бъде решен. Необходими са крути мерки и воля, които да се справят с безстопанствеността, в която съществуват тези блокове и въобще квартал „Столипиново“! Наблягам и на предложението, което неведнъж съм правил – изготвяне и приемане на „Стратегия за Столипиново“, сега, в най-кратък срок, с широк кръг специалисти и представители на общинската, държавната власт и местната общност.
На предстоящата сесия в четвъртък ще внеса питане по темата и ще настоявам за отговори на важни за мен въпроси, а именно: Кой и по какъв начин ще понесе отговорност за безстопанствеността, довела до днешното състояние на сградите? Какви дейности са заложени конкретно в сумата от 1,287 млн. лв. необходима за отводняване на блоковете? Целесъобразно ли е да бъдат похарчени близо 1,3 млн. лв. на данъкоплатците и след това да се премине към евентуално събаряне на сградите? Къде ще бъдат настанени живущите от тези сгради, ако се вземе решение за разрушаване на блоковете? Къде ще бъдат настанени живущите от тези сгради при евентуално разрушаване на блоковете и ще има ли компенсация за съсобствениците в тези сгради?
Ще изискам кметът да заяви дали ще се ангажира с изготвяне на дългосрочна "Стратегия за Столипиново", преди да е станало късно и последствията от дългогодишното безхаберие на преждеуправляващите да са добили още по-застрашителен мащаб.