Изпълнителното бюро на БСП свиква заседание на Националния съвет на партията, което ще се проведе на 17 април.
Дневният ред на заседанието е определен както следва:

- Приемане на решение на НС на БСП за подкрепа на президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова за втори мандат;
- Доклад за резултатите от Парламентарни избори 2021, проведени на 04.04.2021 г.
- Политически доклад и предстоящи задачи пред БСП и ПГ на „БСП за България”.
- Приемане на Годишен финансов отчет на БСП за 2020 г. и отчета за изпълнение на бюджета на НС на БСП за 2020 г. Приемане на структура, щат и бюджет на НС на БСП за 2021 г. /съвместно с ОПКК/.