Пловдив се развива и разраства, защото предлага добро качество на живот и много  възможности за работа и бизнес. Всичко това е добре за икономиката и стандарта на живот на пловдивчани, но води след себе си необходимостта от нови мащабни инвестиции в транспортната и социалната инфраструктура.

Градът ни е своеобразен лидер в Югоизточна Европа от гледна точна на развитието на индустриалните зони. Бурното икономическо развитие на Пловдив и региона  през последните години постави съвсем различни предизвикателства пред неговото управление. Необходимо е разширяване на пътната инфраструктура, изграждане на нова социалната инфраструктура – училища, детски градини, ясли, болници, което изисква сериозни инвестиции. В момента работим по няколко големи проекта – довършването и разширяването на Околовръстното шосе, завършването на вътрешния ринг на града, което предполага разширяване и строителство на нови булеварди и съоръжения за подобряване на свързаността между районите, включително и на нов мост, извеждане на трафика извън центъра, каквато е европейската практика.

Работим по Водния проект, който ще обнови ВиК мрежата в един от градските райони и ще се изгради нова Пречиствателна станция на стойност 70 млн. лв. Вече стартира и усилено се работи по изграждането на подлеза „Модър-Царевец“, който ще свърже районите „Западен“ и „Южен“. Предстои през лятото да стартира и още един мегапроект – пробивът под Централна жп гара.

С екипа обсъждаме възможности за алтернативен екологичен транспорт, за разширяване на велоалеите и  пешеходните и зелени зони.

Основната пътна мрежа на Пловдив е проектирана и реализирана преди повече от 50 години, като е предвидено тя да обслужва между 80 000 и 100 000 автомобила и други транспортни средства. Сега те са над 220 000 без приходящите.    

В действащия Общ устройствен план на Пловдив е разработена перспективна и ефективна  транспортно-комуникационна система, която е успешно надградена във вече разписания нов ОУП. Ако тя се реализира, градът няма да има проблеми със задръстванията и трафика. Според разчетите изграждането на всички предвидени трасета, пътни връзки и реконструкцията на съществуващите такива ще струва над 1 млрд. лв. Спрямо новия ОУП на Община Пловдив само за реализирането на транспортната инфраструктура до 2040 г. - период, в който по закон действа планът, ще са необходими 528,2 млн. лева. За ново строителство  са необходими 384,8 млн. лева, за реконструкция на улици - 68,3 млн. лева, за изграждане на мостове и съоръжения - 75,1 милиона.

 

Такива инвестиции не са по силите на нито един общински бюджет. Затова от началото на мандата ние търсим начин да балансираме между възможностите на общината и проектите, които са неотложни и да готвим в перспектива не само проектите, които ще се реализират през този мандат, но и през следващите.

 

През миналата година разработихме сериозна инфраструктурна програма, в която са заложени проекти за над 500 млн. лева. В нея важен акцент е доизграждането на вътрешния ринг и подобряването на връзките между кварталите, за да се разтовари трафикът в града.

 

Едни от най-важните трасета за автомобилно движение са подлезът „Модър - Царевец“, изграждане на пробива на Водна палата, реконструкцията на Бетоновия мост, подлезът под Централна жп гара, надлезът връзка между бул. „Александър Стамболийски“ и „Цар Симеон Велики“, новият мост над р. Марица, който е част от довършването на вътрешния ринг на град Пловдив, мостът на Южната тангента над Коматевско шосе.

 

Всички наши действия бяха и продължават да са насочени към решаването на проблемите с облекчаване на трафика и осигуряването на финансиране за важните обекти за града. За част от проектите ще кандидатстваме за европейско финансиране в новия програмен период. За тези, които не са обект на европрограмите ще е необходимо да търсим средства чрез различни финансови инструменти.

В момента условията за привличане на подобни средства са изключително благоприятни – банките предоставят кредити с ниски лихви, дълъг гратисен период и срокове за погасяване.

През последната година бяха проведени редица срещи с общинските съветници, на които екипът на общината представи приоритетните проекти за града. На тази база сме обобщили и поставяме за обществено обсъждане важните проекти за Пловдив.

Развитието на града изисква смели решения в дългосрочна перспектива, но без подкрепата на пловдивчани, не бихме могли да ги реализираме.