Аварии по мрежата оставиха тази сутрин без вода много хора в Пловдив и областта. За това информираха от ВиК. Дружеството пусна поодробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр. Пловдив    бул."България"№156    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Иван Вазов" - Библиотеката    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай    с.Караджалово    авария на водопровод    нарушено водоподаване в селото    от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай    с.Драгойново    авария на водопровод    нарушено водоподаване в селото    от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски    с.Главатар    авария на помпена станция    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията
район Труд    с.Бенковски    авария на водопровод    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията
район Хисаря    с. Беловица    авария на водопровод    с.Беловица и с.Мало Крушево    от 10:00 ч. до 17:00 ч.