Училища в община Асеновград получиха мобилни устройства, чрез които нуждаещи се ученици да имат възможността да се обучават дистанционно в електронна среда. Те се предоставят от Министерството на образованието и науката (МОН) за учебните заведения по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Устройствата са подходящи за оборудване с карти за безжичен интернет. С осигуряването на техниката ще се обезпечи преминаването от присъствено обучение - в електронна среда, ако това се наложи.
В СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ (Асеновград) са получили 91 лаптопа за ученици и още 24 - за педагогически специалисти. В ПГ "Цар Иван Асен II" (Асеновград) са доставени 66 лаптопа и два таблета. 52 от лаптопите са за ученици, а другите 14 - за учители. В СУ „Свети княз Борис I“ (Асеновград) са получени 15 лаптопа за учители. В ПГ „Свети Патриарх Евтимий“ (Асеновград) са доставени общо 60 таблета за ученици, както и 19 лаптопа за учители и 36 за ученици. В ОУ "Отец Паисий" (Асеновград) са получени 29 лаптопа за ученици и 10 - за учители, както и един универсален шкаф за зареждане на преносими компютри. В ОУ „Никола Вапцаров“ (Асеновград) са доставени 50 лаптопа за учители и 17 за ученици. В ОУ „Петко Каравелов“ (Асеновград) са получени 43 лаптопа за ученици и 14 за учители. В ОУ "Христо Ботев" (Асеновград) са получени 43 лаптопа за ученици и 13 за учители. В ПГ "Свети Димитрий Солунски" са доставени 5 лаптопа за учителите и 16 за ученици. В ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" (село Боянци) са доставени шест лаптопа за учители и 10 таблета за ученици. В ОУ "Климент Охридски" (село Златовръх) са получени за учители и ученици - по 4 лаптопа и още 2 таблета за ученици.