Хиляди хора останаха без вода заради аварии по мрежата, съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр. Пловдив    ул."Никола Димков"    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Лев Толстой"    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Рогошко шосе"№5    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово    гр.Баня,ул."Марица"№14    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    до отстраняване на аварията
район Карлово    с.Розино,ул."Павел Цачев"№9    авария на водопровод    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията
район Родопи    с.Белащица,ул."Отец Паисий"№13    авария на водопровод    частично нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията.