Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора без вода в Пловдив и областта. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр. Пловдив    бул."Александър Стамболийски" до магазин " Рила "    авария водопровод    района на аварията    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Марин Дринов"№52    авария водопровод    района на аварията    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."В.Левски" и ул."Г.Бенев"    нова водопроводна връзка    района на аварията    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски    с. Златосел    авария на захранващ водопровод    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията
район Съединение    с.Правище    авария водопровод    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията