От 6 до 19 юни 2022 г. в Изкуствотеката на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, ет.2, ще може да бъде видяна изложбата на Ирена Янчева „Български орнаменти, флора и фауна, претворени от мозайки“. Тя включва творби, вдъхновени от древни символи, цветове и форми. Орнаменти от Античността, времето преди Христос, българското Възраждане, та до наши дни намират своето отражение.
Ирена Янчева е родена в Пловдив. Освен в традицията на родния си град, тя намира провокация за своето творчество в Либия, Триполи, Сабрата… На него се учи и усъвършенства в Габра Студио – Торонто. Образованието й /етнология/ допълва осъзнатия подход към произведенията. Автор и участник е в  редица изложби.
Това събитие се реализира със съдействието на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“ /финансовото подпомагане компенсира част от вече заплатени разходи за електрическа енергия на организацията/.