За ускорено приемане от Народното събрание на изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие настояха  членовете на Областния съвет на  Обединението на жените социалистки в Пловдив
  Свидетели сме на  безпрецедентен ръст на случаите на домашно насилие  и на увеличаване на тези с летален изход. Те бележат постоянен ръст не само в периода на ограниченията, наложени поради пандемията от Covid-19, но и след това заради продължаващите  икономически и социални последици от тях. Поради това са крайно необходими адекватни и решителни мерки се казва в позицията.  Според социалистките въпреки декларирано желание за бързо разглеждане и приемане на промени в закона, той все още не е внесен за обсъждане, а приемането на заложените в него помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез предоставяне на социални услуги за осигуряване на подслон, терапия и рехабилитация ще се отложат за неопределено време.
„Настояваме за ефективни действия и бързо въвеждане на единна систематизирана и централизирана система за статистика за жертвите на домашното насилие. Чрез институционални, законодателни и организационни мерки  активно да се съдейства на общините и на юридическите лица с нестопанска цел за създаване на служби и центрове за изпълнение на мерките по Закона за защита от домашното насилие. Във всеки областен град да бъде разкрит Кризисен център, като финансирането им да е заложено в бюджетите на общините като държавна делегирана дейност.“, заяви председателят на обединението в област Пловдив Александра Берданкова.
„Според данни на МВР с над 25% спрямо предходната година се увеличава броят на децата, жертви на домашното насилие. Все по-притеснителни са и случаите, на които сме свидетели и в училищата. Наложителни са промени и в законодателството, осигуряващо защита на децата и след 16 годишна възраст.“, сподели и  Веселина Карапеева, председател  на обединението в град Пловдив.
Членовете на Обединението на жените социалистки в област Пловдив считат, че мерките и услугите за превенция и защита на жертвите на домашното насилие са изключително недостатъчни като брой, капацитет и финансиране и настояват за адекватни и бързи решения.