Младеж на 15 години е обрал 3 жени и 12 заведения в центъра на Пловдив за  две седмици, съобщи заместник-директорът на областната полиция комисар Васил Костадинов. Тийнейджърът, който се оказал стар познайник на органите на реда, бил заловен след щателно издирване. Негов пълнолетен роднина му оказвал логистична подкрепа, като оглеждал дали някой няма да мине, преди да действа. Двамата са от населено място извън Пловдив.

"Младежът издърпвал златни синджири от вратовете на жени и им взимал дамските части, като ги е причаквал вечер в подлезите. Разбивал вратите на заведения и прибирал оборота. Всичките си удари е извършил в центъра на града в рамките на 14 дни", разказа комисар Костадинов. Той поясни, че 15-годишният е задържан за 72 часа с разпореждане на прокуратурата. Тъй като е навършил 14 години, подлежи на наказателна отговорност. Преди 3 месеца същият обрал няколко заведения в Пловдив.
"Момчето обитава социален дом, където са настанени лица, извършили противообществени прояви. Явно контролът там не е много строг, след като е излизало, често", коментира полицейският началник. Той призова за по-голяма нетърпимост към противообществените прояви на малолетни е непълнолетни лица.