Десетия юбилеен форум на субектите на социалната и солидарна икономика на 20 юни 2022 г, понеделник, от 11:00 часа пред палата №11 в Международен панаир Пловдив. Приветствия към участниците в събитието ще отправят г-жа Илиана Йотова - вицепрезидент на Република България, г-н Здравко Димитров - кмет на Община Пловдив, г-н Георги Гьоков - министър на труда и социалната политика на България, и г-н Никола Шмит - комисар за работни места и социални права в Европейската комисия. На официалната церемония ще присъстват също г-н Христо Проданов - министър на туризма, г-н Даниел Лорер - министър на иновациите и растежа, г-н Иван Иванов - министър на земеделието, г-жа Диана Ковачева - омбудсман на Република България, г-н Смилен Вълов - изпълнителен директор на Агенция по заетостта, г-н Георги Титюков – заместник - кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, гр. Пловдив, кметове на общини. 
Организатори на събитието са Националният съюз на трудово-производителни кооперация, Министерството на труда и социалната политика и Международен панаир Пловдив. 
Десетото юбилейно издание се провежда под мотото „Справедлива, солидарна и трансформираща социална икономика“. Богата делова програма съпътства форума, а в предвидените конференции, дискусии и кръгли маси се включват представители на европейските институции, българското правителство и местната власт, на научно-изследователските среди и гражданския сектор, на бизнеса в този специфичен бранш. Подробната делова програма е приложена в отделен файл. 
Повече от 100 социални предприятия и кооперации участват със собствени щандове в изложението – базар от 20 до 23 юни, разположено в палата №11. Входът за посетители е свободен.