Утрев в 10.00 часа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ президентът Румен Радев ще открие Национална конференция „Език свещен“. Форумът се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и е посветен на преподаването, съхранението и перспективите пред българския език у нас и в чужбина. При подготовката на конференцията три групи от водещи специалисти заседаваха по три основни теми – изучаването на българския език като чужд в България и навън, развитието на българистиката по света и създаването на Български национален културен институт. Във форума ще участват университетски преподаватели от цяла България и представители на академични институти, представители на Министерство на образованието и науката, на Министерство на културата и на Министерство на външните работи.

Предвижда се Националната конференция да завърши със заключителна декларация, която да очертае предизвикателствата пред българския език и българистиката и приоритетното им място в националните политики в образованието, културата, дипломацията.