Аварии по мрежата оставиха стотици без вода в Пловдив и областта тази сутрин. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр. Пловдив    бул."Хр.Ботев"86    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    "Ягодовско шосе"    авария на захранващ водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Рая" и бул."Пещерско шосе"    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив    ул."Ген. Григор Кюркчиев"№4    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград    гр.Асеновград кв."Долни Воден",ул."Крайречна" и ул."Мария Савова"    авария на водопровод    нарушено водоподаване в района    до отстраняване на аварията
район Съединение    с.Бегово    авария на водопровод    нарушено водоподаване в селото    до отстраняване на аварията.