Пловдивският апелативен съд отмени присъда на окръжните магистрати от Кърджали и призна за невинна З. А. за това да е извършила престъпление, като е получила средства от европейски фондове срещу предоставяне на невярна  информация за обработваема от нея земеделска земя.
    З. А. е осъдена на една година лишаване от свобода условно с изпитателен срок от три години. Тя е призната за виновна от първоинстанционния съд по обвинение за злоупотреба със средства от субсидии от европейски фондове в размер на 2 450 лева. На 31.05.2013 година е подала заявление пред  ДФ „Земеделие“ в гр. Кърджали за подпомагане на земеделски производители за 2013г. Проверка от фонда обаче установила, че е подала неверни данни. Става дума за 8 хектара за които нямало сключени договори за наем със собствениците на земята. Пред съда днес З. А. заяви, че е имала устна договорка за ползването на въпросните земи и е плащала на ръка рентата на собствениците.
    Пловдивският апелативен съд прецени, че с оглед малозначителността на деянието, ниската стойност, изтеклият голям период от време от извършване на деянието, чистото съдебно минало на подсъдимата и явната незначителна обществена опасност са достатъчно предпоставки за отмяна на присъдата.
    Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от днес.

                                    23.06.2022г.