Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора без вода в Пловдив и областта. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна иформация кои населени места са на сух режим и кога са се оаква да бъдат отстранени повредите.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване

гр. Пловдив кв.Коматево ул."Велека" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

гр. Пловдив ул."Густав Вайганд" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

район Асеновград гр. Асеновград,ул."Драгоман" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

район Карлово гр, Карлово ул. "Васил Кирчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.

район Родопи с.Марково,ул."Победа"№о авария на водопровод нарушено водоподаване в района и ниска зона до отстраняване на аварията

район Хисаря гр.Хисаря ул."Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията.