Модерна спортна площадка бе изградена в пловдивския район "Тракия", съобщи кметът Костадин Димитров. Тя се намира ул. „Поп Ангел Чолаков“ между бл. 217 и ДГ „Слънце“ и е на мястото на съществуващо амортизирано  съоръжение.

Новото игрище е предназначено за колективни спортове като футбол, баскетбол и хандбал, за игра на народна топка и масови физически упражнения.
Спортната площадка отговаря на изискванията за безопасност - тя е със специална саморазливна цветна каучукова настилка, а всички стълбове на оградата са заоблени.
„Съоръжението е със свободен достъп и се надявам жителите на квартала да го използват с удоволствие и с отговорност. Спортните площадки от този вид са доказали устойчивостта си във времето, но отново отправям призив да опазим изграденото ”, апелира кметът на „Тракия” Костадин Димитров.