Спартак (Пловдив) днес получи одобрен от община Пловдив протокол  за успешно завършена първа инвестиционна година от концесионния договор за стадион "Тодор Диев".

С единодушие на комисията и кмета на града Здравко Димитров са приети всички инвестиции, които са записани по договор.

Ръководството на клуба благодари за работата на комисията на Община Пловдив, както и на фирмата Анверс конструкт за добре свършената работа.

В момента усилено работим за следващия етап от строителните дейности по пътя към тоталната реконструкция на стадион "Тодор Диев".

Строителните дейности няма да бъдат прекъсвани при разваляне на концесията и преминаване към учредяване на право на строеж на всички незастроени площи на стадиона и учредяване на право на ползване на съществуващата трибуна.