Регионалната здравна инспекция в Пловдив издаде заповед за въвеждането  противоепидемични мерки  за града  и областта  От утре до 22 август 2022 година в лечебните заведения, аптеки, дрогерии и обекти за предоставяне на социални услуги ще се влиза с маски за лице.

Предпазните средства стават задължителни и за пътуващите в градския транспорт. Въвежда се  дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите в обектите с обществено значение, търговски или други обекти.

Работодателите трябва да организират провеждането на противоепидемички мерки в работните помещения като проветряване, дезинфекция, инструктаж на персонала за лична хигиена, както и да създадат  организация за дистанционна работа, където е възможно.

В детските заведения и социалните заведения се въвежда сутрешен филтър за недопускане на лица с клинични симптоми на COVID-19.

От РЗИ уточняват, че временните противоепидемични мерки, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Област Пловдив.

 

По данни на Регионалната здравна инспекция (РЗИ-Пловдив) установените положителни случаи на COVID-19 в Пловдив и областта за периода от 15 юли до 21 юли са 714. Броят на заразените спрямо предходния 7-дневен период е нараснал с 252 души, когато заразените за седмицата бяха 462 човека. Забелязват се възходящи нива при 14-дневната заболеваемост при възрастни, като те са достигнали 177,40‰ на 100 000 души население. Отбелязан е и ръст в нивата на 14-дневната заболеваемост във възрастовата група от 0 до 18 години, като са достигнати нива до 73‰ на 100 000, сравнено с предходния 7-дневен период, когато те бяха  42 ‰ на 100 000. За пръв път от месец насам се забелязват възходящи нива и при хоспитализираните пациенти. Интубирани за периода отново няма. За разглеждания период битката с болестта е загубил един пациент, който е бил с множество придружаващи заболявания и без проведена имунизация срещу COVID-19. За разглежданата седмица са установени 10 нови случая на заболели сред медицинския персонал в областта. В три детски заведения са регистрирани 3 случая на заболели. Продължават да се извършват  епидемиологични проучвания и се вземат съответните противоепидемични мерки според конкретните случаи, съобщават от РЗИ. Към днешна дата - според Националната информационна система - потвърдените случаи в Пловдив област са 106 276, починалите са 4781 души от началото на пандемията. Ваксинирани на територията на областта към днешна дата са 199 023.