Радина Хаджикирева днес официално встъпи в длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Първомай. 
Тя е избрана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 12.07.2022 г. Така, след 19 неуспешни конкурсни процедури поради липса на кандидати за длъжността, 20-ата поредна конкурсна процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Първомай приключи с избор на съдия Хаджикирева. Тя пое щафетата по ръководството на съда от досегашния и.ф. председател - съдия София Монева.
Съдия Радина Хаджикирева подписа акт за встъпване в длъжност на тържествена церемония в сградата на Районния съд в Първомай. Председателят на Окръжен съд – Пловдив г-жа Розалия Шейтанова й пожела здраве и успехи в отговорната работа на административен ръководител, като благодари за свършеното и на досегашния и.ф. председател София Монева. Съдебните служители също приветстваха с добре дошла и букет цветя съдия Радина Хаджикирева.
Съдия Хаджикирева е от гр. Пловдив. Завършила е право в СУ „Климент Охридски“. От 2016 г. е младши съдия в Окръжен съд – Хасково, а от 2018 г.- съдия в Районен съд – Свиленград.