През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на  Пловдивска област  са издали разрешителни за строеж на 399 жилищни сгради с 1 820 жилища в тях и с 226
633 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 122 други сгради с 68 321 кв. м РЗП.  Това съобщиха от териториалното статистическо бюро към НСА. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради
нарастват с 24.3%, но жилищата в тях намаляват с 5.3%, а общата им застроена площ - с 8.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат ръст от 16.2%, а тяхната РЗП - от
38.2%.В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 64.2%, жилищата в тях - със 72.3%, а разгънатата им застроена площ -
с 93.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.4%, а тяхната РЗП - с 22.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: Родопи - на 182 жилищни сгради със 192 жилища в тях и на 43 други сгради;
Пловдив - на 78 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и на 11 други сгради; Марица - на 42 жилищни сгради с 44 жилища в тях и на 23 други сгради; Асеновград - на 28 жилищни сгради със 120 жилища в тях и на 4 други сгради.
През второто тримесечие на 2022 г. в областта е започнал строежът на 233 жилищни сгради със 770 жилища в тях и с 96 257 кв. м обща застроена площ и на 65 други сгради с 56 355 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на започнатите жилищни сгради с
12.0%, на жилищата в тях - със 17.0%, а общата им застроена площ - с 13.2%. Броят на започнатите други сгради нараства с 25.0%, а общата им застроена площ - със 7.1%. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради бележат увеличение с 0.9%, жилищата в тях - с 48.6%, а общата им застроена площ - с 25.4%. Започнатите
други сгради запазват броя си, но съответната им РЗП е повече с 40.5%.
Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 74 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 19 други сгради; Пловдив - 52 жилищни сгради с 510 жилища в тях; Марица - 33 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 15 други сгради и Раковски - 15 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 9 други сгради