Аварии по мрежата оставиха хиляди хора без вода тази сутрин в Пловдив и областта. Това съобщиха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр.Пловдив    ул."Борован"    авария на водопровод    района на аварията    до отстраняване на аварията
гр.Пловдив    Надлез Родопи    ремонт на магистрален водопровод Ф400    нарушено водоподаването в района    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив    бул."България" №2    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай    ул."Ангел Кънчев" №1    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай    ул."Г. Бенковски" №3    подмяна СВО    нарушено водоподаването в района    от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим    с.Йоаким Груево    авария на захранващ водопровод    нарушено водоподаването в селото    до отстраняване на аварията
район Първомай    с.Татарево    авария на захранващ водопровод    нарушено водоподаването в селото    до отстраняване на аварията.