Кметът на община Кричим Атанас Калчев коментира наводненията от последното денонощие. Ето какво каза той:  

Липсва видим ентусиазъм за подкрепа от страна на гражданското ни общество, от изявени личности, неправителствени организации и др., по отношение на бедстващото население от няколко на брой български общини и някои от населените им места от Подбалкана. Наясно сме с подкрепата, която се оказва в момента от държавата и други общини, която ще получат засегнатите общини за преодоляването на последствията от природното бедствие, което ги сполетя.

Знаем за подкрепата от държавата, от БЧК, от Националното сдружение на общините и другите общини които за щастие не са засегнати от бедствието.
Но не се забелязват онези "ентусиасти" - грантови украински патриоти с български паспорти, които осигуряваха и осигуряват, помощи и привилегии, хотели, къщи за гости, апартаменти, храна, медицински и други услуги, всички безплатни или не до там "безплатни" за украинските бежанци, подчертавам за украинските бежанци, не за другите от Близкия Изток. Хубаво би било да бъдат толкова дейни, инициативни, ентусиазирни, всеотдайни в готовноста си за реална подкрепа и към населението в бедстващите населени места от сполетялата ги водна стихия, наши български граждани.

Добре ще се получи и ако партиите, които получават държавна субсидия, пренасочат целево част от тези средства по дарителските сметки на общините, в които не малка част от населението бедства, за да бъде подпомогнато с всичко най-необходимо.
И завършвам с Роналд Рейгън:

"Не можем да помогнем на всички, но всеки може да помогне на някой".