Като кмет на Община Родопи и защитник на интересите на населението й, категорично заявявам несъгласието си с идеята за отделяне на Белащица от община „Родопи“ и присъединяването й към Пловдив.
Преди дни получих спорна подписка, с която се инициира референдум по темата. Идеята, според вносителите, Белащица да стане част на областния град, запазвайки статута си на село и кметство. Ако това изобщо стане, Белащица ще бъде част от район "Южен", чийто бюджет за тази година, за развитието на целия район е 300 хиляди лева.
 За сравнение - Белащица е с население около 2000 души и разполага с 1 (един) милион лева, а в район „Южен“ живеят около 100 хиляди човека и разполагат с бюджет от 300 хиляди лева. С тези пари те не могат да си запълнят дупките по централните булеварди, а ние правим основна реконструкция на пет улици.
Ако условията за живот в селото са лоши, защо толкова успели пловдивчани и много млади семейства избират за свой дом Белащица?
 В момента данъчните оценки на всички имоти в община „Родопи“ са в пъти по-ниски от тези в големия град! След влизането в една голяма община ще има преоценка на всички данъчни оценки и съответно на налозите на хората в селото! Така че, обещанието за „преференциални“ местни данъци е мит. В община Родопи в пъти по-ниски са таксите за строителство, данък МПС, данък недвижим имот.
Освен всичко това, никой не обясни на хората в Белащица, че ще бъдат блокирани всички процедури за смяна на предназначението на имотите и издаване на разрешителни за строителство заради административна неяснота, коя от двете общини трябва да ги извърши!
Земеделските стопани ще загубят възможността да получат европейско финансиране по програмите за развитие на селските райони.
 Не отговаря на истината и твърдението на някои субекти, че жителите на Белащица, които подлежат на обезщетение със земеделски земи ще си ги получат, минавайки към Пловдив.
Като част от община „Родопи“ , само в бюджет 2022, Белащица разполага с над един милион лева, които се инвестират в инфраструктурни обекти. Вече е ремонтирана улица „Беласица“ в селото. Асфалтирана е улица „Иван Вазов“. Само преди дни открихме реновираната улица „Пейо Яворов“ с прибавената част на „Даскал Лазар“. Предстои ремонт на улица „Васил Левски“. Започнахме канализацията на т.нар. Военен блок, която включва реконструкцията на нови три улици – „Стопанска“, "Христо Ботев" и "Еделвайс". Това са инфраструктурни обекти, които ще ползват хората на Белащица. Борбата срещу кариерите продължава.
 Усилията ни се възнаградиха, след като преди няколко дни получихме новината, че вече са учредени санитарно-охранителните зони на каптажите „Калоян дере 1, 2 и 3“. Освен това сме предвидили 110 000 лева за проектиране за цялостна канализация на селото и вече има проект на стойност 8 000 000 лв. за подмяна на водопроводната мрежа, за които ще очакваме държавно финансиране. Определено е място и започва проектиране на нова детска градина, физкултурен салон и столова към училището.
Случващото се в село Белащица според някои местни жители, прилича на опит за преврат в угода на шепа враждебна чужда общност и инициаторите трябва да понесат съответната отговорност. Не подценявайте хората! Те са грамотни и виждат минусите в „идеята“ , която искат да пробутат като тяхна. Остро осъждам подобни груби опити за посегателство върху местното самоуправление и границите на нашата община с цел нашите села да преминат към структурата на Община Пловдив, както и към стремежа умишлено да се обезсмисли досегашното съществуване на Община „Родопи.