Общинските съветници на Пловдив  решиха днес след бурни дебати представителят на местната власт в града да гласува на днешното общо събрание на „Пълдин туринвест“ против приемането апорта на още 29%, собственост на община Варна. С него 79% от панаира ще станат собственост на бизнесмена Георги Гергов.

Това стана с 25 гласа "за" и 24 "въздържал се".
По този начин представителят на общината ще блокира възможността община Пловдив да намали значително своя дял в Панаира.

 

По-късно бизнесменът Георги Гергов придоби акциите на Община Варна в капитала на „Пълдин туринвест“ и така получи 79 % от дяловете в Панаира. Това стана на извънредното общо събрание на дружеството този следобед, на което са присъствали само представителят на Гергов адв. Нина Пантелеева и представителят на Община Пловдив Ясен Михайлов.

Дяловете на Община Варна от 29 % се прибавят към дела на Гергов, който е 50 %, и така бизнесменът придобива общо 79 % от акциите на Панаира.

С решението си от сутринта пловдивските общински съветници задължиха кмета Здравко Димитров да обжалва решенията на общото събрание на "Пълдин Туринвест", тъй като е свикано, без да се спази законовият срок от един месец.