Районна прокуратура–Пловдив се самосезира по публикации в медиите и разпореди проверка по реда на надзора за законност за опасни къщи в идеалния център на града.
Видно от изнесената информация множество сгради, повечето от които паметници на културата, не са поддържани от собствениците си и застрашават живота и здравето на минувачите.
В публикация се твърди, че на ул. „Райко Даскалов“ в  Пловдив от старинна къща се е срутило голямо парче от орнамента на фасадата.
Съгласно разпореждането на Районна прокуратура–Пловдив са изискани данни от община Пловдив дали са постъпили конкретни сигнали за наличие на стари и неподдържани опасни сгради в центъра на  Пловдив, както и дали са предприети действия за опазването им, съгласно чл. 195 и следващи от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съответната общинска наредба във връзка с л. 196 ал. 5 от ЗУТ.
Ще се изиска и справка дали длъжностни лица от община Пловдив са управомощени да обследват състоянието на подобни сгради и спазват ли задълженията си в тази насока.
Срокът за приключване на проверката в 30-дневен.