През ноември 2022 г. в  Пловдивска област са функционирали 227 места за настаняване с над 10 легла -
хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата - 11.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за
настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 18.8%, а леглата в тях - с 16.2%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 98.9 хил., или със 76.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 83.4 хил. от тях са
реализирани от български граждани, a 15.5 хил. - от чужденци.

 

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 41.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.4% от
нощувките на чужденци и 33.2% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 25.4%.

 

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване вобластта през ноември 2022 г. е 2.0. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани наТурция - 26.1%, Гърция - 8.7%, Германия - 6.4%, Румъния - 4.8% и Италия - 4.6% от всички пренощували чужденци в областта.

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2022 г. се увеличават с 80.7% (50.4 хиляди) спрямо ноември 2021 година. Относителният дял на българите е 84.7% от всички
пренощували лица, като по-голямата част от тях (79.1%) са нощували в места за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.8 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 7.7 хил., като 64.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 броя нощувки.
Приходите от нощувки в  Пловдивска област през ноември 2022 г. достигат 6.2 млн. лв., като от
български граждани те са 5.0 млн., а от чужди - 1.2 млн. лева.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември е 27.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37.4%, следвана от тези с 3 звезди - 26.3% и с 1 и 2 звезди
19.8%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо ноември 2021 г. с 9.7 процентни пункта.
При местата за настаняване с 4 и 5 звезди увеличението е с 12.2 процентни пункта, при тези с 3 звезди - с 11.2 процентни пункта, докато при тези с 1 и 2 звезди има ръст от 6.2 процентнипункта.