Националната асоциация на доброволците в Република България организира днес благотворително раздаване на ваучери за пазаруване в магазините на Кауфланд за всички пострадали домакинства от наводненията край Карлово от категории 1,2,3 и 4 по списъка, утвърден от обществения съвет. Ваучерите ще се раздават, както следва:
 - с. Каравелово от 11:00 до 15:00 в ресторант Средна гора - на площада до кметството;
- с. Богдан от 11:00 до 15:00 пред кметството;
- с. Слатина от 11:00 до 12:30 в кметството;
- с. Войнягово от 13:00 до 14:30 в кметството.

Те ще се предават срещу лична карта и по утвърдения списък на 1 представител за всяко засегнато домакинство.