Да бъде осигурен допълнителен ресурс за довършването на стадион "Христо Ботев". Това предложение ще внесе кметът на Пловдив Здравко Димитров на сесията на Общинския съвет, насрочена за 9 февруари. Той държи да се изгради изцяло козирката и покритието й плюс фасадата на трибуна "А".

Възложено е на дирекция "Строителство и инвестиции" да изготви количествено-стойностни сметки за необходимите за целта средства. „Държа на пълна прозрачност при разходването на средствата за Колежа“, заяви Зико.

За пускането в експлоатация на стадион "Христо Ботев"  не достигат 10 милиона лева, които се предвижда да се осигурят или от кредит, или от държавно финансиране. Така общата му стойност ще стигне 65 милиона лева.