Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с представители на организациите на екскурзоводите в България.

Министър Димитров запозна участниците с провеждащите се съвместни проверки на Министерство на туризма с Комисия за защита на потребителите, Икономическа полиция и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Проверките са резултат от постъпила в Министерство на туризма информация, касаеща опасенията на туристическия бизнес за разрастването на сивия сектор. Съвместната дейност на институциите ще продължи през цялата година на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на страната, съгласно правомощията на държавните органи.

От страна на организациите на екскурзоводите беше направено предложение проверките да се провеждат не само по граничните пунктове, но и във вътрешността на страната и летищата, както и да се проверява входящият трафик на туристи от други държави. Съвместната дейност на МТ с останалите институции се приема с огромно одобрение.

Министър Димитров пое ангажимент да се проведе среща между експерти на министерствата на туризма и на културата и представители на организациите на екскурзоводите, за да се обсъдят актуални проблеми на подсектора.

Срещата се проведе по желание на организациите на екскурзоводите в онлайн формат.