Сградата, в която се помещават Второ РУ и секторите „Български документи за самоличност” и „Миграция”, попада в зоната, в която утре са възможни смущения в електрозахранването. За времето от 9.00 ч. до 17.00 ч. се очакват краткосрочни и по-дълги прекъсвания на тока във връзка с планиран ремонт на трафопост, за който електроразпределителното дружество предварително е уведомило абонатите в района.
По тази причина има вероятност да не бъдат достъпни всички административни услуги, които се предоставят чрез използване на информационните системи в посочените полицейски структури, въпреки осигуреното резервно захранване на сградата.