Министерският съвет определи за член и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса доц. Момчил Мавров.
В момента той е началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Доц. Мавров е магистър по право, финанси и здравен мениджмънт.  Той е доцент и доктор е по професионално направление „Право“. Притежава повече от 10 години професионален опит като заместник-директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ в Пловдив. Бил е и юрисконсулт на болницата. Асистент е в Медицински университет - Пловдив. Има юридически опит като адвокат.
Доц. Момчил Мавров поема поста от д-р Александър Златанов, настоящ заместник-министър на здравеопазването.