Еднакво по съдържание съобщение със заплаха е получено на електронните пощи на училищата в Пловдив. За това информираха от ОД МВР.  В част от учебните заведения е започнала евакуация по преценка на ръководствата. Предприемат се проверки от страна на полицията.