Един от най-добрите млади учени у нас – д-р Мария Ивановска, получи поредно признание и бе финалист за Балканските Медицински Награди.

Тя получи наградата за „Иновации в клиничната имунология“.


Научните интереси на д-р Ивановска от Медицински университет-Пловдив, са в сферата на стреса и промените в имунната система в състояние на стрес, психобиотици, психоневроендокриноимунология (PNEI) и имунни дефицити.
Работила е като докторант на Еразъм обучение в Donders institute for brain, cognition and behavior в Наймеген, Холандия (2015) и други университети (Франция, Австрия, Германия, Израел).
Работи в областта на първични имунни дефицити (ПИД), вторичен имунен дефицит (ВИД), автоимунитет, стрес-индуцирани разстройства и промени в имунната система, както й прилагане на подходи за превенция и лечение на същите. Прилага различни алгоритми на поведение в лечение на стрес-индуцираните разстройства на имунната система.
Член е на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Европейската мрежа за психоневроимунология (EPN), „Асклепий“ МУ – Пловдив, Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Психоневроендокриноимуно- логично общество (PNIRS) и др.
Един от съучредителите на Българската асоциация по цитометрия (БАЦ) за България. Избрана е за младши посланик на Universal Science Education and Research Network (USERN) за България през 2019 г. През 2021 година получава престижната награда „Питагор“ на МОН за най- добър млад учен в България.
Д-р Ивановска завършва Медицина през 2012 г. в Медицински университет – Пловдив, България, а докторантура по имунология защитава през 2018 г. В МУ-Пловдив. Тя е главен асистент по Клинична имунология от 2019 г. в същата катедра.
От 2017 г. е лекар-специализант по клинична имунология в Лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.
Автор и съавтор на повече от 40 публикации в български и международни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. H индекс-10. Участник в национални и международни изследователски проекти.