Два пожарни автомобила и огнеборци   от Първа служба участваха в пожаротактическо занятие в Регионалния исторически музей. 
Беше проверена готовността на персонала за бързи действия и реакция в случай на пожар. Подобни учения са част от подготовката на бойците за запознаване с особеностите на обектите.
Един от възможните проблеми за огнеборците в подобна ситуация е ограничения достъп до сградата и до околните хидранти, особено когато обекта се намира в централна градска част и в тясна зона, където са паркирани автомобили. Съветваме водачите на МПС да се съобразяват с това, тъй като при спасяването на човешки живот, всяка минута е безценна.