Зелено пространство в „Северен" бе спасено от застрояване и ще продължи да радва жителите на района като място за отдих и игра на малчуганите.  Това става след решение на Върхавнияа административен съд по казуса с претенции към имота от собственици на съседен парцел. 

„Успяхме да запазим градинката с детска площадка и беседка в парк "Красива България" в район "Северен" от презастрояване и да увеличим зелените площи с 1299 квадратни метра", съобщи кметът Стоян Алексиев. Той отново подчерта, че един от основните му приоритети е поддържането на зелената система в район "Северен" и нейното разширяване, с цел по-чиста и по-добра околна среда. 

Зеленото пространство се намира на булевард „Дунав. То непрекъснато се облагородява, а растителността в него се поддържа и обогатява, което го прави привлекателно място за пловдивчани. 

„Използвайте парк "Красива България" и детската площадка със здраве и весели игри", пожела кметът на „Северен" Стоян Алексиев на жителите на района.