Близо 150 учени от пет континента са в България за участие в международната конференция по растителна системна биология и биотехнология ICPSBB 2023. Събитието ще се проведе в периода 25.09-27.09.2023 г. в Пловдив и е най-мащабното за страната международно събитие в тази научна област, привличайки учени от над 15 държави (България, Италия, Испания, Германия, Белгия, Холандия, Полша, Китай, Нова Зеландия, ЮАР, Германия, Израел, Индия, Бразилия, Чили и др).


Конференцията е инициатива на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Това е първият български Център за върхови постижения в областта на растителната биология и биотехнология, финансиран по проект "ПлантаСИСТ" със средства от ЕК (програма Teaming на “Хоризонт 2020”) и съфинансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът се налага сред водещите международни научни институти в областта на растителната биология и биотехнология, привличайки учени от България и чужбина, които развиват своята научна кариера в страната.