С активно обучение в реална среда и споделяне на добри практики днес в Къща Хиндлиян стартира вторият модул на менторската обучителна програма, създадена в началото на 2023 г. по идея на екипите на Общински институт „Старинен Пловдив“ и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Пловдив. Интензивната програма включва лекции, срещи и практическо обучение в областта на опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности и популяризиране на българското културно-историческо наследство.  Идеята за тази инициатива е на Вангел Илиев екскурзовод, Росен Танев уредник и Саво Хаджигенов, преподавател от ПГТ проф. Д-р Асен Златаров.

Сътрудничеството между ОИ „Старинен Пловдив“ и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ е в резултат на подписаното в началото на годината „Споразумение за партньорство“, целта на което е да се развиват двустранните отношения между двете институции за провеждане на различни културни и образователни инициативи в сферата на културния туризъм.

След подписването стартира петмесечен обучителен курс на ученици от гимназията, в който те се запознаха с различните обекти, управлявани от Института, спецификата на обслужването им, методите при изнасяне на беседи и обиколни турове и политиката за опазване на културното наследство на нашият град.

Образователните турове по програмата бяха високо оценен от младежите. Освен, възможността за придобиване на задълбочени познания в сферата на туризма, гимназистите научиха много интересни детайли за най-емблематичните забележителности, под управление на института - Къща Хиндлиян, Епископската Базилика на Филипопол, Малката раннохристиянска базилика, Балабановата къща, Къща Недкович, Къща Клианти, Античен театър, Римски стадион, Къща Стамболян, Музейна аптека Хипократ и Постоянната експозиция на Златю Бояджиев. 

През месец юли т.г. възпитаниците на Професионална гимназия по туризъм „Асен Златаров“ проведоха своята производствена практика в Института, като усвоиха изнасяне на беседи, предлагането, продаването и разпечатването на различни типове маршрутни билети, а уредниците запознаха младите кадри и с процесите при инвентаризация на къщите. 

Модулът ще продължи и през 2024 г., като в началото на юли гимназистите с профил „Организация на туризма и свободното време“ ще имат възможност да проведат практиката си в Института. Някои от предишните участници в нея като стажанти, вече са част от екипа на ОИ "Старинен Пловдив".

В работата на менторската програма за популяризирането на обектите на ОИ „Старинен Пловдив“ се включиха специалистите Вангел Илиев, Росен Танев, Валя Ангелова, Антоанета Пердикацева, Татяна Йорданова, Йорданка Парпулова и Ангелина Янакиева.