Влошено финансово състояние и на  ВиК Пловдив е причина УС на  ВИК-холдинг да смени управителя на оператора. Дългогодишният главен инженер на оператора – инж. Антон Гълъбов поема управлението на дружеството.  Основание за смяната на ръководството е незадоволителното финансово управление в последните две години., довело до непокритата загуба на дружеството към 30.09.2023 г. в размер на над 16 млн.лв.
Основен приоритет на ръководството на ВиК Холдинга е да анализира реалното финансово състояние на всички дъщерни дружества и да предложи мерки за оздравяване на ВиК операторите. Целта е реформа, която да приложи реални мерки за финансово стабилизиране на ВиК операторите с нов мениджмънт, който да приложи и мерки за модернизация на водопреносната и канализационната мрежи, за намаляване на загубите и за предоставянето на по-качествени услуги на гражданите съобразно европейските директиви.

 

 

Управителният съвет на Българския ВиК холдинг смени управителя на пловдивското водоснабдително дружество. Досега то се ръководеше от инж. Огнян Кулишев, но  управлението поема дългогодишният главен инженер Антон Гълъбов.  

Основание за смяната на ръководството е незадоволителното финансово управление в последните две години., довело до непокритата загуба на дружеството в размер на над 16 млн.лв. 

По същата причина е сменено и управлението на ВиК София. 

ВиК Холдингът анализира реалното финансово състояние на всички дъщерни дружества и предлага мерки за оздравяване на операторите. 

Целта е реформа, с реални мерки за финансово стабилизиране и управление, модернизация на водопреносните и канализационните мрежи, намаляване на загубите и предоставянето на по-качествени услуги.